บันทึกผลการดำเนินงาน29/10/2557

หลังจากการประชุม กับพี่ TA  ประจำกลุ่ม ในวันที่28/10/2557

  • พี่TAได้ แนะนำให้ใช้ Aduino +ชิลด์ เพราะว่าง่าย ในการทำซึ่งอาจจะไม่จำเป็น ใช้ PHP อย่างที่ คิดไว้ตอนแรก        ดังนั้นผม จึง เปลี่ยน จากการศึกษา PHP มาศึกษา Code AduinoของLab CPE111 Computer Network Concept   ของวันที่ 20/10/2557 แทน

และวันนี้วันที่ 29/10/2557 เกิดปัญหาที่ว่ายังไม่สามารถยืม Aduino +ชิลด์ได้ทำให้มีเพื่อนในกลุ่มเสนอว่าถ้าไม่สามารถขอยืม Aduinoได้จะเปลี่ยนไปใช้ PC+USB TO UART แทน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s