ผลการดำเนินงานวันที่30/10/2557

  • วันนี้ ได้ไปทำการยืม ชิลด์แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากอาจารย์ไม่อยู่
  • วันนี้พวกผม ได้แบ่งงานการพรีเซน กันอย่างละเอียด และเริ่ม เตรียมการพรีเซนตามหน้าที่ที่ได้รับ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s