สรุปการประชุมของวันที่วันที่3/11/2014

หัวข้อการประชุม : 1. การทำpresentation

  • พวกผมได้ตกลงกันว่าจะใช้ power point ในการนำเสนอ และปรึกษา กันว่าจะทำpower point กันอย่างไร

2.พวกผมได้พบเจอปัญหาที่ว่าโครงงานของพวกผม คล้ายกับโครงงานกลุ่มๆนึง พวกผมเลยคิดว่าทำยังไงไม่ให้เหมือนกลุ่มๆ                              นั้น

ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มผมจะเน้นการเพิ่มฟังชันของหลอดไฟให้หลากหลาย เช่น การตั้งเวลาเปิด/ปิด เป็นต้น

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s