14/11/2014

ได้เปลี่ยน แผนการทำงานใหม่นิดหน่อยในวันที่ 11/11/2014

คือเพิ่ม อุปกรณ์ Raspberry Pi เข้าไปด้วย เนื่องจาก หลังจากการพรีเซน พี่ๆได้เสนอๆ

หลายๆอย่าง ซึ่ง ผมคิดว่าAduinoอย่างเดียวทำไม่ได้ เช่นการทำหน้า log in เพื่อจำกัดสิทธิ์การใช้งานหลอดไฟ

วันนี้ผมได้ Raspberry Piมาแล้ว โดยการขอยืมจาก Hardware House ซึ่งทำการขอยืม ไปในวันที่11/11/2014

ตอนนี้หน้าที่การทำงานแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆ

1.การทำเว็บ และDatabase

2.การCodeเพื่อควบคุมหลอดไฟ

3.การต่อวงจรหลอดไฟ เพื่อให้ได้หลอดไฟในรูปแบบต่างๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s